UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Spółka komandytowo-akcyjna

Dla kogo?

Spółka komandytowo-akcyjna łączy cechy spółek osobowych i spółki akcyjnej, stanowiąc tańszą alternatywę dla tej drugiej. Zapewnia swoim akcjonariuszom największy poziom anonimowości spośród wszystkich rodzajów spółek. Dzięki temu jest dobrym wyborem dla inwestorów zainteresowanych zaangażowaniem kapitałowym w przedsiębiorstwo większych rozmiarów bez ujawniania tego faktu na zewnątrz. Atrakcyjną cechą spółki komandytowo-akcyjnej jest również możliwość emisji akcji, które mogą być przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych.

 

Kluczowe cechy

 • występowanie dwóch kategorii wspólników (komplementariuszy i akcjonariuszy) różniących się uprawnieniami, obowiązkami oraz zakresem odpowiedzialności za zobowiązania spółki,
 • konieczność zebrania kapitału założycielskiego o wartości co najmniej 50.000 zł,
 • możliwość uzyskania wysokiego stopnia anonimowości akcjonariuszy,
 • posiadanie przez spółkę własnego majątku i zdolność spółki do zawierania umów,
 • nieznaczna swoboda w formułowaniu treści umowy spółki,
 • co do zasady powiązanie siły głosów i udziału w zyskach akcjonariuszy z wartością ich wkładów,
 • spółkę jest zarządzana i reprezentowana bezpośrednio przez niektórych wspólników (komplementariuszy),
 • prowadzenie pełnej księgowości,
 • brak możliwości swobodnego dysponowania zyskiem spółki,
 • jednokrotne opodatkowanie dochodu w części przypadającej na komplementariuszy i dwukrotne ekonomiczne opodatkowanie dochodu przypadającego na akcjonariuszy będących osobami fizycznymi,
 • wyłączenie odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania niewypłacalnej spółki oraz pełna odpowiedzialność komplementariuszy w tym zakresie.

 

Powstanie spółki

Do powstania spółki komandytowo-akcyjnej konieczne jest przyjęcie statutu spółki, objęcie akcji, wniesienie określonej przez prawo minimalnej części wkładów, powołanie rady nadzorczej (jeżeli jest to wymagane przez ustawę lub umowę spółki) oraz zarejestrowanie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Statut spółki komandytowo-akcyjnej musi być sporządzony w formie aktu notarialnego. Spółka komandytowo-akcyjna może także powstać z przekształcenia innej spółki.