UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Transformacje

Możliwości transformacji spółki

Spółka z o.o. posiada bardzo szerokie możliwości transformacji. Może ona brać udział w połączeniu i podziale, zostać przekształcona w inną spółkę, a także uczestniczyć w transakcji aportowania przedsiębiorstwa.

Spółka z o.o. może połączyć się z każdą inną spółką handlową, zarówno osobową jak i kapitałową. Może ona być przy tym zarówno spółką przejmowaną w toku połączenia, jak również spółką, która przejmuje inną spółkę, a także spółką nowo zawiązaną w toku połączenia. Brak więc jest w tym zakresie ograniczeń charakterystycznych dla handlowych spółek osobowych.

Spółka z o.o. może również brać udział w procesie podziału. Spółkę z o.o. można podzielić na inne spółki kapitałowe już istniejące lub nowo zawiązane, w następstwie czego przestaje ona istnieć (tzw. podział przez rozdzielenie). Można także wydzielić z niej część majątku na inną spółkę kapitałową już istniejącą lub nowo zawiązaną (tzw. podział przez wydzielenie). Spółka z o.o. może również być również spółką, na którą przenoszony jest majątek dzielonej spółki kapitałowej.

Spółka z o.o. może zostać przekształcona w każdą inną spółkę handlową, bez znaczenia czy osobową, czy też kapitałową. Co istotne, każdą spółkę handlową można przekształcić w spółkę z o.o.

Spółka z o.o. może uczestniczyć w aportowaniu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Może ona być zarówno podmiotem wnoszącym taki aport, jak też spółką, do której taki aport jest wnoszony.