UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Spółka partnerska

Dla kogo?

Spółka partnerska jest elastyczną formą prowadzenia działalności przeznaczoną wyłącznie dla osób fizycznych wykonujących tzw.  wolne zawody (m.in. aptekarza, architekta, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, lekarza, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego). To dobra spółka dla osób, które nie chcą ponosić odpowiedzialności za swoich wspólników.

 

Kluczowe cechy

  • wyłączenie odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania spółki, które powstały w związku z działaniami pozostałych wspólników i osób im podległych,
  • brak wymogu wniesienia minimalnego kapitału założycielskiego,
  • jednokrotne opodatkowanie dochodu uzyskiwanego za pośrednictwem spółki,
  • posiadanie przez spółkę własnego majątku i zdolność spółki do zawierania umów,
  • duża swoboda w formułowaniu treści umowy spółki,
  • spółka jest zarządzana i reprezentowana bezpośrednio przez wspólników albo przez zarząd,
  • elastyczność przy określaniu siły głosów i udziału w zyskach,
  • możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości,
  • możliwość swobodnego dysponowania zyskiem spółki.

 

Powstanie spółki

Do powstania spółki partnerskiej konieczne jest zawarcie umowy spółki oraz jej zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym. Umowa spółki partnerskiej musi być zawarta na piśmie, ale nie wymaga formy aktu notarialnego. Spółka partnerska może także powstać z przekształcenia innej spółki.