UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Porównywarka spółek

Możesz dodać do porównania maksymalnie 2 spółki.
Wybierz 2 spółki do porównania:
Porównanie spółek:
KRYTERIUM Spółka cywilna Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Spółka z o.o. Spółka akcyjna
KRYTERIUM Spółka cywilna Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Spółka z o.o. Spółka akcyjna
CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI
rodzaj spółki osobowa osobowa osobowa osobowa osobowa kapitałowa kapitałowa
podmiotowość prawna nie tak tak tak tak tak tak
POWSTANIE SPÓŁKI
forma aktu założycielskiego (umowy / statutu) pisemna pisemna/internetowy wzorzec umowy pisemna akt notarialny/internetowy wzorzec umowy akt notarialny akt notarialny / internetowy wzorzec umowy akt notarialny
obowiązek wpisania do KRS nie tak tak tak tak tak tak
moment powstania zawarcie umowy spółki wpis do KRS wpis do KRS wpis do KRS wpis do KRS zawarcie umowy spółki(sp. z o.o. w organizacji) objęcie wszystkich akcji(S.A. w organizacji)
WKŁADY I KAPITAŁ
minimalna wysokość kapitału założycielskiego nieokreślona nieokreślona nieokreślona nieokreślona 50.000 5.000 100.000
minimalna wysokość kapitału założycielskiego konieczna do opłacenia przed zarejestrowaniem (powstaniem) spółki nieokreślona nieokreślona nieokreślona nieokreślona 12.500 5.000(nie dotyczy zakładania spółki przez internet) 25.000
możliwość wniesienia do spółki własnej pracy lub usług tak TAK, a w spółce, której umowa została zawarta na podstawie wzorca – tylko wkłady pieniężne tak komplementariusze: tak
komandytariusze: tak, jeżeli wartość pozostałych wkładów jest nie niższa niż suma komandytowa
komplementariusze: tak
akcjonariusze: nie
nie nie
WSPÓLNICY
minimalna ilość wspólników 2 2 2 (możliwość prowadzenia spółki jednoosobowej przez okres jednego roku) 2 2 (przy czym ta sama osoba może być zarówno komplementariuszem, jak i akcjonariuszem) 1 1
oznaczenie (rodzaje) wspólników wspólnicy wspólnicy partnerzy komplementariusze i komandytariusze komplementariusze i akcjonariusze wspólnicy akcjonariusze
podmioty mogące być wspólnikami wszystkie wszystkie tylko osoby fizyczne wykonujące wolne zawody określone w ustawie wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie
możliwość zbywania "udziałów" w spółce(zamiany wspólników) nie zasadniczo nie (chyba że przewidziano taką możliwość w umowie spółki i wszyscy pozostali wspólnicy wyrazili na to zgodę) zasadniczo nie (chyba że przewidziano taką możliwość w umowie spółki i wszyscy pozostali wspólnicy wyrazili na to zgodę) zasadniczo nie (chyba że przewidziano taką możliwość w umowie spółki i wszyscy pozostali wspólnicy wyrazili na to zgodę) komplementariusze: zasadniczo nie(chyba że przewidziano taką możliwość w statucie spółki i wszyscy pozostali wspólnicy wyrazili na to zgodę)
akcjonariusze: zasadniczo tak (chyba że wprowadzono ograniczenia w statucie spółki lub umowie między wspólnikami)
zasadniczo tak (chyba że wprowadzono ograniczenia w umowie spółki lub umowie między wspólnikami) zasadniczo tak (chyba że wprowadzono ograniczenia w statucie spółki lub umowie między wspólnikami)
ujawnianie wspólników w odpisie z KRS tak(w odpisie z CEIDG ) tak tak tak komplementariusze: tak
akcjonariusze: nie
tylko wspólnicy posiadający co najmniej 10% kapitału zakładowego tylko jedyny akcjonariusz
odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki pełna pełna pełna (w zakresie wykonywanego wolnego zawodu ograniczona do błędów własnych i podwładnych) komplementariusze: pełna
komandytariusze: ograniczona z możliwością praktycznego wyłączenia
komplementariusze: pełna
akcjonariusze: zasadniczo wyłączona
zasadniczo wyłączona zasadniczo wyłączona
FUNKCJONOWANIE
organy brak brak zarząd (opcjonalny) brak 1. walne zgromadzenie
2. rada nadzorcza (obowiązkowa, gdy liczba akcjonariuszy przekracza 25 osób)
1. zgromadzenie wspólników
2. zarząd
3. rada nadzorcza lub komisja rewizyjna (obowiązkowa, jeżeli liczba wspólników przekracza 25 osób, a kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 tys. zł)
1. walne zgromadzenie
2. zarząd
3. rada nadzorcza
zarządzanie spółką wspólnicy wspólnicy partnerzy albo członkowie zarządu (jeżeli został powołany) komplementariusze ewentualnie dodatkowo komandytariusze komplementariusze członkowie zarządu członkowie zarządu
reprezentowanie spółki wspólnicy wspólnicy partnerzy albo członkowie zarządu (jeżeli został powołany) komplementariusze komplementariusze członkowie zarządu członkowie zarządu
forma uchwał wspólników (zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia) pisemna pisemna/wzorzec uchwały w przypadku niektórych uchwał spółki zarejestrowanej przez internet pisemna zasadniczo pisemna(w pewnych sytuacjach wymagana forma aktu notarialnego)/wzorzec uchwały w przypadku niektórych uchwał spółki zarejestrowanej przez internet wymagana forma aktu notarialnego zasadniczo pisemna(w pewnych sytuacjach wymagana forma aktu notarialnego)/wzorzec uchwały w przypadku niektórych uchwał spółki zarejestrowanej przez internet wymagana forma aktu notarialnego
podział zysków zasadniczo równy bez względu na rodzaj i wartość wkładów zasadniczo równy bez względu na rodzaj i wartość wkładów zasadniczo równy bez względu na rodzaj i wartość wkładów komplementariusze: zasadniczo równy bez względu na rodzaj i wartość wkładów komandytariusze: zasadniczo proporcjonalny do rzeczywiście wniesionych wkładów zasadniczo proporcjonalny do rzeczywiście wniesionych wkładów zasadniczo proporcjonalny do posiadanych udziałów zasadniczo proporcjonalny do posiadanych udziałów
modyfikacja zasad podziału zysków dowolność w określaniu zasad podziału zysku dowolność w określaniu zasad podziału zysku dowolność w określaniu zasad podziału zysku dowolność w określaniu zasad podziału zysku lekko ograniczona możliwość określenia zasad podziału zysku pomiędzy akcjonariuszami mocno ograniczona możliwość określenia zasad podziału zysku pomiędzy wspólnikami lekko ograniczona możliwość określenia zasad podziału zysku pomiędzy akcjonariuszami
dostęp do zysku swobodny (szerokie możliwości wypłaty zysku lub zaliczek na poczet zysku w trakcie roku obrotowego) swobodny (szerokie możliwości wypłaty zysku lub zaliczek na poczet zysku w trakcie roku obrotowego) swobodny (szerokie możliwości wypłaty zysku lub zaliczek na poczet zysku w trakcie roku obrotowego) swobodny (szerokie możliwości wypłaty zysku lub zaliczek na poczet zysku w trakcie roku obrotowego) ograniczony (brak możliwości wypłaty zysku w trakcie roku obrotowego, ograniczone możliwości wypłaty zaliczek na poczet zysku/dywidendy) ograniczony (brak możliwości wypłaty zysku w trakcie roku obrotowego, ograniczone możliwości wypłaty zaliczek na poczet zysku/dywidendy) ograniczony (brak możliwości wypłaty zysku w trakcie roku obrotowego, ograniczone możliwości wypłaty zaliczek na poczet zysku/dywidendy)
możliwość dokapitalizowania spółki wkłady, pożyczka wkłady, pożyczka wkłady, pożyczka wkłady, pożyczka wkłady, pożyczka, dopłaty akcjonariuszy, emisja obligacji wkłady, pożyczka, dopłaty wspólników, emisja obligacji wkłady, pożyczka, dopłaty akcjonariuszy, emisja obligacji
możliwość zbycia udziałów wyłączona(konieczność zmiany umowy) mocno ograniczona(tylko gdy umowa spółki to przewiduje i pozostali wspólnicy na to się zgodzą) mocno ograniczona(tylko gdy umowa spółki to przewiduje i pozostali wspólnicy na to się zgodzą) mocno ograniczona(tylko gdy umowa spółki to przewiduje i pozostali wspólnicy na to się zgodzą) komplementariusze: mocno ograniczona(tylko gdy umowa spółki to przewiduje i pozostali wspólnicy na to się zgodzą)
akcjonariusze: zasadniczo swobodna, o ile statut nie wprowadza ograniczeń
zasadniczo swobodna, o ile umowa spółki nie wprowadza ograniczeń zasadniczo swobodna, o ile statut spółki nie wprowadza ograniczeń
możliwość wypowiedzenia umowy spółki tak tak tak tak komplementariusze: tak, jeżeli przewiduje to statut
akcjonariusze: nie
nie nie
prawo wspólników do indywidualnej kontroli spółki tak tak tak tak komplementariusze: tak(bez możliwości wyłączenia lub ograniczenia)
akcjonariusze: nie
tak nie
rozwiązanie spółki szybkie i proste(brak konieczności przeprowadzania sformalizowanego postępowania likwidacyjnego) szybkie i proste(brak konieczności przeprowadzania sformalizowanego postępowania likwidacyjnego) szybkie i proste(brak konieczności przeprowadzania sformalizowanego postępowania likwidacyjnego) szybkie i proste(brak konieczności przeprowadzania sformalizowanego postępowania likwidacyjnego) bardzo długie(konieczność przeprowadzania postępowania likwidacyjnego trwającego ponad 12 miesięcy) długie (konieczność przeprowadzania postępowania likwidacyjnego trwającego ponad 6 miesięcy) bardzo długie(konieczność przeprowadzania postępowania likwidacyjnego trwającego ponad 12 miesięcy)
PODATKI
opodatkowanie spółki podatkiem dochodowym nie nie nie nie tak tak tak
opodatkowanie dochodów jednokrotne(podatek płacony wyłącznie przez wspólników) jednokrotne(podatek płacony wyłącznie przez wspólników) jednokrotne(podatek płacony wyłącznie przez wspólników) jednokrotne(podatek płacony wyłącznie przez wspólników) jednokrotne dla komplementariuszy,
dwukrotne dla akcjonariuszy (podatek płacony przez spółkę,
a przy wypłacie zysków dodatkowo przez akcjonariuszy)
dwukrotne(podatek płacony przez spółkę, a przy wypłacie zysków dodatkowo przez wspólników) dwukrotne (podatek płacony przez spółkę, a przy wypłacie zysków dodatkowo przez akcjonariuszy)
stawki podatkowe dla spółki - - - - 15% tzw. mali podatnicy lub 19% 15% tzw. mali podatnicy lub 19% 15% tzw. mali podatnicy lub 19%
podstawowe stawki podatkowe dla wspólników osoby fizyczne: podatek liniowy: 19% albo skala podatkowa: 18% i 32%
osoby prawne: 15% tzw. mali podatnicy i 19%
osoby fizyczne: podatek liniowy: 19% albo skala podatkowa: 18% i 32%
osoby prawne: 15% tzw. mali podatnicy i 19%
osoby fizyczne: podatek liniowy: 19% albo skala podatkowa: 18% i 32%
osoby prawne: 15% tzw. mali podatnicy i 19%
osoby fizyczne: podatek liniowy: 19% albo skala podatkowa: 18% i 32%
osoby prawne: 15% tzw. mali podatnicy i 19%
19% 19% 19%
ksiegowość podatkowa księga przychodów i rozchodów podatkowa księga przychodów i rozchodów podatkowa księga przychodów i rozchodów księgi rachunkowe (tzw. pełna księgowość) księgi rachunkowe (tzw. pełna księgowość) księgi rachunkowe (tzw. pełna księgowość) księgi rachunkowe (tzw.pełna księgowość)
możliwość wyboru uproszczonych form opodatkowania i ewidencjonowania (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) tak tak nie nie nie nie nie
ZUS od wspólników tak tak tak tak nie tylko w spółce jednoosobowej nie
TRANSFORMACJE
połączenie z inną spółką nie tak przy czym nie może być spółką przejmującą inną spółkę albo spółką nowo zawiązaną w toku połączenia tak przy czym nie może być spółką przejmującą inną spółkę albo spółką nowo zawiązaną w toku połączenia tak przy czym nie może być spółką przejmującą inną spółkę albo spółką nowo zawiązaną w toku połączenia tak przy czym nie może być spółką przejmującą inną spółkę albo spółką nowo zawiązaną w toku połączenia tak tak
podział spółki nie nie nie nie nie tak tak
przekształcenie tak tak tak tak tak tak tak
aportowanie przedsiębiorstwa tak tak tak tak tak tak tak
KOSZT ZAŁOŻENIA SPÓŁKI Kliknij tutaj Kliknij tutaj Kliknij tutaj Kliknij tutaj Kliknij tutaj Kliknij tutaj Kliknij tutaj