Porównywarka spółek

Możesz dodać do porównania maksymalnie 2 spółki.
Wybierz 2 spółki do porównania:
Porównanie spółek:
KRYTERIUMSpółka cywilnaSpółka jawnaSpółka partnerskaSpółka komandytowaSpółka komandytowo-akcyjnaSpółka z o.o.Spółka akcyjna
KRYTERIUMSpółka cywilnaSpółka jawnaSpółka partnerskaSpółka komandytowaSpółka komandytowo-akcyjnaSpółka z o.o.Spółka akcyjna
CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI
rodzaj spółkiosobowaosobowaosobowaosobowaosobowakapitałowakapitałowa
podmiotowość prawnanietaktaktaktaktaktak
POWSTANIE SPÓŁKI
forma aktu założycielskiego (umowy / statutu)pisemnapisemna/internetowy wzorzec umowypisemnaakt notarialny/internetowy wzorzec umowyakt notarialnyakt notarialny / internetowy wzorzec umowyakt notarialny
obowiązek wpisania do KRSnietaktaktaktaktaktak
moment powstaniazawarcie umowy spółkiwpis do KRSwpis do KRSwpis do KRSwpis do KRSzawarcie umowy spółki(sp. z o.o. w organizacji)objęcie wszystkich akcji(S.A. w organizacji)
WKŁADY I KAPITAŁ
minimalna wysokość kapitału założycielskiegonieokreślonanieokreślonanieokreślonanieokreślona50.0005.000100.000
minimalna wysokość kapitału założycielskiego konieczna do opłacenia przed zarejestrowaniem (powstaniem) spółkinieokreślonanieokreślonanieokreślonanieokreślona12.5005.000(nie dotyczy zakładania spółki przez internet)25.000
możliwość wniesienia do spółki własnej pracy lub usługtakTAK, a w spółce, której umowa została zawarta na podstawie wzorca – tylko wkłady pieniężnetakkomplementariusze: tak
komandytariusze: tak, jeżeli wartość pozostałych wkładów jest nie niższa niż suma komandytowa
komplementariusze: tak
akcjonariusze: nie
nienie
WSPÓLNICY
minimalna ilość wspólników222 (możliwość prowadzenia spółki jednoosobowej przez okres jednego roku)22 (przy czym ta sama osoba może być zarówno komplementariuszem, jak i akcjonariuszem)11
oznaczenie (rodzaje) wspólnikówwspólnicywspólnicypartnerzykomplementariusze i komandytariuszekomplementariusze i akcjonariuszewspólnicyakcjonariusze
podmioty mogące być wspólnikamiwszystkiewszystkietylko osoby fizyczne wykonujące wolne zawody określone w ustawiewszystkiewszystkiewszystkiewszystkie
możliwość zbywania "udziałów" w spółce(zamiany wspólników)niezasadniczo nie (chyba że przewidziano taką możliwość w umowie spółki i wszyscy pozostali wspólnicy wyrazili na to zgodę)zasadniczo nie (chyba że przewidziano taką możliwość w umowie spółki i wszyscy pozostali wspólnicy wyrazili na to zgodę)zasadniczo nie (chyba że przewidziano taką możliwość w umowie spółki i wszyscy pozostali wspólnicy wyrazili na to zgodę)komplementariusze: zasadniczo nie(chyba że przewidziano taką możliwość w statucie spółki i wszyscy pozostali wspólnicy wyrazili na to zgodę)
akcjonariusze: zasadniczo tak (chyba że wprowadzono ograniczenia w statucie spółki lub umowie między wspólnikami)
zasadniczo tak (chyba że wprowadzono ograniczenia w umowie spółki lub umowie między wspólnikami)zasadniczo tak (chyba że wprowadzono ograniczenia w statucie spółki lub umowie między wspólnikami)
ujawnianie wspólników w odpisie z KRStak(w odpisie z CEIDG )taktaktakkomplementariusze: tak
akcjonariusze: nie
tylko wspólnicy posiadający co najmniej 10% kapitału zakładowegotylko jedyny akcjonariusz
odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółkipełnapełnapełna (w zakresie wykonywanego wolnego zawodu ograniczona do błędów własnych i podwładnych)komplementariusze: pełna
komandytariusze: ograniczona z możliwością praktycznego wyłączenia
komplementariusze: pełna
akcjonariusze: zasadniczo wyłączona
zasadniczo wyłączonazasadniczo wyłączona
FUNKCJONOWANIE
organybrakbrakzarząd (opcjonalny)brak1. walne zgromadzenie
2. rada nadzorcza (obowiązkowa, gdy liczba akcjonariuszy przekracza 25 osób)
1. zgromadzenie wspólników
2. zarząd
3. rada nadzorcza lub komisja rewizyjna (obowiązkowa, jeżeli liczba wspólników przekracza 25 osób, a kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 tys. zł)
1. walne zgromadzenie
2. zarząd
3. rada nadzorcza
zarządzanie spółkąwspólnicywspólnicypartnerzy albo członkowie zarządu (jeżeli został powołany)komplementariusze ewentualnie dodatkowo komandytariuszekomplementariuszeczłonkowie zarząduczłonkowie zarządu
reprezentowanie spółkiwspólnicywspólnicypartnerzy albo członkowie zarządu (jeżeli został powołany)komplementariuszekomplementariuszeczłonkowie zarząduczłonkowie zarządu
forma uchwał wspólników (zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia)pisemnapisemna/wzorzec uchwały w przypadku niektórych uchwał spółki zarejestrowanej przez internetpisemnazasadniczo pisemna(w pewnych sytuacjach wymagana forma aktu notarialnego)/wzorzec uchwały w przypadku niektórych uchwał spółki zarejestrowanej przez internetwymagana forma aktu notarialnegozasadniczo pisemna(w pewnych sytuacjach wymagana forma aktu notarialnego)/wzorzec uchwały w przypadku niektórych uchwał spółki zarejestrowanej przez internetwymagana forma aktu notarialnego
podział zyskówzasadniczo równy bez względu na rodzaj i wartość wkładówzasadniczo równy bez względu na rodzaj i wartość wkładówzasadniczo równy bez względu na rodzaj i wartość wkładówkomplementariusze: zasadniczo równy bez względu na rodzaj i wartość wkładów komandytariusze: zasadniczo proporcjonalny do rzeczywiście wniesionych wkładów zasadniczo proporcjonalny do rzeczywiście wniesionych wkładówzasadniczo proporcjonalny do posiadanych udziałówzasadniczo proporcjonalny do posiadanych udziałów
modyfikacja zasad podziału zyskówdowolność w określaniu zasad podziału zyskudowolność w określaniu zasad podziału zyskudowolność w określaniu zasad podziału zyskudowolność w określaniu zasad podziału zyskulekko ograniczona możliwość określenia zasad podziału zysku pomiędzy akcjonariuszamimocno ograniczona możliwość określenia zasad podziału zysku pomiędzy wspólnikamilekko ograniczona możliwość określenia zasad podziału zysku pomiędzy akcjonariuszami
dostęp do zyskuswobodny (szerokie możliwości wypłaty zysku lub zaliczek na poczet zysku w trakcie roku obrotowego)swobodny (szerokie możliwości wypłaty zysku lub zaliczek na poczet zysku w trakcie roku obrotowego)swobodny (szerokie możliwości wypłaty zysku lub zaliczek na poczet zysku w trakcie roku obrotowego)swobodny (szerokie możliwości wypłaty zysku lub zaliczek na poczet zysku w trakcie roku obrotowego)ograniczony (brak możliwości wypłaty zysku w trakcie roku obrotowego, ograniczone możliwości wypłaty zaliczek na poczet zysku/dywidendy)ograniczony (brak możliwości wypłaty zysku w trakcie roku obrotowego, ograniczone możliwości wypłaty zaliczek na poczet zysku/dywidendy)ograniczony (brak możliwości wypłaty zysku w trakcie roku obrotowego, ograniczone możliwości wypłaty zaliczek na poczet zysku/dywidendy)
możliwość dokapitalizowania spółkiwkłady, pożyczkawkłady, pożyczkawkłady, pożyczkawkłady, pożyczkawkłady, pożyczka, dopłaty akcjonariuszy, emisja obligacjiwkłady, pożyczka, dopłaty wspólników, emisja obligacjiwkłady, pożyczka, dopłaty akcjonariuszy, emisja obligacji
możliwość zbycia udziałówwyłączona(konieczność zmiany umowy)mocno ograniczona(tylko gdy umowa spółki to przewiduje i pozostali wspólnicy na to się zgodzą)mocno ograniczona(tylko gdy umowa spółki to przewiduje i pozostali wspólnicy na to się zgodzą)mocno ograniczona(tylko gdy umowa spółki to przewiduje i pozostali wspólnicy na to się zgodzą)komplementariusze: mocno ograniczona(tylko gdy umowa spółki to przewiduje i pozostali wspólnicy na to się zgodzą)
akcjonariusze: zasadniczo swobodna, o ile statut nie wprowadza ograniczeń
zasadniczo swobodna, o ile umowa spółki nie wprowadza ograniczeńzasadniczo swobodna, o ile statut spółki nie wprowadza ograniczeń
możliwość wypowiedzenia umowy spółkitaktaktaktakkomplementariusze: tak, jeżeli przewiduje to statut
akcjonariusze: nie
nienie
prawo wspólników do indywidualnej kontroli spółkitaktaktaktakkomplementariusze: tak(bez możliwości wyłączenia lub ograniczenia)
akcjonariusze: nie
taknie
rozwiązanie spółkiszybkie i proste(brak konieczności przeprowadzania sformalizowanego postępowania likwidacyjnego)szybkie i proste(brak konieczności przeprowadzania sformalizowanego postępowania likwidacyjnego)szybkie i proste(brak konieczności przeprowadzania sformalizowanego postępowania likwidacyjnego)szybkie i proste(brak konieczności przeprowadzania sformalizowanego postępowania likwidacyjnego)bardzo długie(konieczność przeprowadzania postępowania likwidacyjnego trwającego ponad 12 miesięcy)długie (konieczność przeprowadzania postępowania likwidacyjnego trwającego ponad 6 miesięcy)bardzo długie(konieczność przeprowadzania postępowania likwidacyjnego trwającego ponad 12 miesięcy)
PODATKI
opodatkowanie spółki podatkiem dochodowymnienienienietaktaktak
opodatkowanie dochodówjednokrotne(podatek płacony wyłącznie przez wspólników)jednokrotne(podatek płacony wyłącznie przez wspólników)jednokrotne(podatek płacony wyłącznie przez wspólników)jednokrotne(podatek płacony wyłącznie przez wspólników)jednokrotne dla komplementariuszy,
dwukrotne dla akcjonariuszy (podatek płacony przez spółkę,
a przy wypłacie zysków dodatkowo przez akcjonariuszy)
dwukrotne(podatek płacony przez spółkę, a przy wypłacie zysków dodatkowo przez wspólników)dwukrotne (podatek płacony przez spółkę, a przy wypłacie zysków dodatkowo przez akcjonariuszy)
stawki podatkowe dla spółki----15% tzw. mali podatnicy lub 19%15% tzw. mali podatnicy lub 19%15% tzw. mali podatnicy lub 19%
podstawowe stawki podatkowe dla wspólnikówosoby fizyczne: podatek liniowy: 19% albo skala podatkowa: 18% i 32%
osoby prawne: 15% tzw. mali podatnicy i 19%
osoby fizyczne: podatek liniowy: 19% albo skala podatkowa: 18% i 32%
osoby prawne: 15% tzw. mali podatnicy i 19%
osoby fizyczne: podatek liniowy: 19% albo skala podatkowa: 18% i 32%
osoby prawne: 15% tzw. mali podatnicy i 19%
osoby fizyczne: podatek liniowy: 19% albo skala podatkowa: 18% i 32%
osoby prawne: 15% tzw. mali podatnicy i 19%
19%19%19%
ksiegowośćpodatkowa księga przychodów i rozchodówpodatkowa księga przychodów i rozchodówpodatkowa księga przychodów i rozchodówksięgi rachunkowe (tzw. pełna księgowość)księgi rachunkowe (tzw. pełna księgowość)księgi rachunkowe (tzw. pełna księgowość)księgi rachunkowe (tzw.pełna księgowość)
możliwość wyboru uproszczonych form opodatkowania i ewidencjonowania (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)taktaknienienienienie
ZUS od wspólnikówtaktaktaktaknietylko w spółce jednoosobowejnie
TRANSFORMACJE
połączenie z inną spółkąnietak przy czym nie może być spółką przejmującą inną spółkę albo spółką nowo zawiązaną w toku połączeniatak przy czym nie może być spółką przejmującą inną spółkę albo spółką nowo zawiązaną w toku połączeniatak przy czym nie może być spółką przejmującą inną spółkę albo spółką nowo zawiązaną w toku połączeniatak przy czym nie może być spółką przejmującą inną spółkę albo spółką nowo zawiązaną w toku połączeniataktak
podział spółkinienienienienietaktak
przekształcenietaktaktaktaktaktaktak
aportowanie przedsiębiorstwataktaktaktaktaktaktak
KOSZT ZAŁOŻENIA SPÓŁKIKliknij tutajKliknij tutajKliknij tutajKliknij tutajKliknij tutajKliknij tutajKliknij tutaj
Wybierz pozycję: