UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Przekształcenie spółki

Istota

Przekształcenie spółki jest obecnie najczęstszą formą transformacji. Polega na zmianie przez spółkę posiadanej przez nią formy prawnej. Stosowane jest przede wszystkim w celu lepszego dostosowania formy działalności do aktualnej sytuacji biznesowej. Często stanowi element końcowy większych procesów restrukturyzacyjnych, pozwalając osiągnąć formę niedostępną w toku innych transformacji, np. podziału spółki.

 

Kluczowe cechy

Do najważniejszych cech procesu przekształcenia spółki można zaliczyć:

  • możliwość przekształcenia każdej spółki handlowej w dowolną inną spółkę handlową,
  • co do zasady pełną ciągłość prawną (ciągłość praw i obowiązków) na gruncie prawa cywilnego, administracyjnego oraz podatkowego (np. umów z kontrahentami, koncesji, prawa do odliczenia VAT),
  • możliwość stosowania uproszczonych procedur,
  • nadzór sądu rejestrowego nad prawidłowością procesu przekształcenia,
  • czas trwania ok 2-3 miesiące.