UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Połączenie spółek

Istota

Połączenie jest jedną z najważniejszych form transformacji spółek. Jest także bardzo ważnym narzędziem konsolidacji biznesu. W praktyce służy przede wszystkim procesom restrukturyzacyjnym prowadzonym wewnątrz grup kapitałowych. Może być jednak z powodzeniem wykorzystywane również jako instrument nabywania „obcych” spółek.

 

Kluczowe cechy

Do najważniejszych cech procesu łączenia spółek można zaliczyć:

  • możliwość łączenia wszystkich rodzajów spółek, poza spółkami cywilnymi,
  • efekt końcowy w postaci nowej lub wcześniej istniejącej spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej),
  • spółki osobowe mogą się łączyć między sobą tylko przez zawiązanie spółki kapitałowej,
  • co do zasady pełne następstwo prawne (przejście majątku oraz praw i obowiązków z mocy prawa) na gruncie prawa cywilnego, administracyjnego oraz podatkowego (np. umów z kontrahentami, koncesji, prawa do odliczenia VAT),
  • spółka przejmowana albo spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki zostają rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu połączenia,
  • szerokie możliwości stosowania uproszczonych procedur m.in. w przypadku zgody wszystkich wspólników na połączenie,
  • możliwość stosowania dopłat pieniężnych w przypadku nierównej wartości łączonych spółek,
  • nadzór sądu rejestrowego nad prawidłowością procesu połączenia,
  • czas trwania ok 2-3 miesiące.