UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Podział spółek

Istota

Podział spółki to forma rozłożenia prowadzonego biznesu na mniejsze części. Polega na rozdzieleniu spółki kapitałowej na inne spółki kapitałowe albo na wydzieleniu części majątku spółki kapitałowej do innej lub innych spółek kapitałowych. Stanowi znakomity instrument dla wewnętrznej restrukturyzacji grup kapitałowych. Pozwala na przenoszenie większych, zorganizowanych części przedsiębiorstw (np. oddziałów) między spółkami kapitałowymi bez utraty ciągłości prawnej.

 

Kluczowe cechy

Do najważniejszych cech procesu podziału spółki można zaliczyć:

  • możliwość podziału wyłącznie spółki kapitałowej na inne spółki kapitałowe,
  • brak możliwości podziału spółki akcyjnej, której kapitał zakładowy nie został pokryty w całości,
  • możliwość wydzielania majątku na spółki już istniejące lub nowo zawiązywane,
  • co do zasady pełne następstwo prawne (przejście praw i obowiązków z mocy prawa) na gruncie prawa cywilnego, administracyjnego oraz podatkowego (np. umów z kontrahentami, koncesji, prawa do odliczenia VAT),
  • możliwość stosowania dopłat pieniężnych w przypadku nierównej wartości spółek uczestniczących w podziale,
  • możliwość stosowania uproszczonych procedur m.in. w przypadku zgody wszystkich wspólników na podział,
  • nadzór sądu rejestrowego nad prawidłowością procesu podziału,
  • czas trwania ok 2-3 miesiące.