UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Co to jest świadectwo użytkowe?

Spółki 10.09.2018

Świadectwo użytkowe jest to dokument wystawiany przez spółkę akcyjną lub komandytowo-akcyjną. Zasadą jest, że świadectwo użytkowe uprawnia na równi z akcją do udziały w zysku spółki (dywidendzie). Poza tym nie dają jego posiadaczowi żadnych innych praw korporacyjnych.

Świadectwa użytkowe mogą być emitowane, jeżeli przewiduje to statut spółki. Wydawane są w zamian za umorzone akcje. Świadectwa użytkowe mogą być imienne lub na okaziciela. Nie posiadają one określonej wartości nominalnej.

Autor: Małgorzata Firlus

Szybki kontakt
z ekspertem
Maciej Pniewski
radca prawny
Maciej Pniewski