Czy po przekształceniu trzeba używać starej firmy (nazwy)?

Transformacje 01.02.2018

To zależy od nazwy spółki po przekształceniu.

Jeżeli zmiana nazwy polega tylko na zmianie dodatkowego oznaczenia wskazującego na formę prawnej spółki, spółka przekształcona nie ma obowiązku używania starej nazwy.

Przykładowo: przed przekształceniem „XYZ spółka jawna”, po przekształceniu „XYZ spółka akcyjna”.

Jeżeli jednak obok oznaczenia wskazującego na formę prawną zmianie ulegają inne elementy, wówczas spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej nazwy obok nowej z dodaniem wyrazu „dawniej”.

Przykładowo: przed przekształceniem „XYZ spółka jawna”, po przekształceniu „Grupa XYZ  spółka akcyjna (dawniej: XYZ spółka jawna)”.

W takiej sytuacji starą nazwę należy w nawiasie podawać przez okres co najmniej roku od przekształcenia.

Obowiązek podawania dawnej nazwy w opisanej sytuacji stanowi wyraz zasady kontynuacji nazwy przedsiębiorcy (czyli firmy). Służy to celom informacyjnym, umożliwiając tym samym łatwiejszą identyfikację spółki, które uległa przekształceniu. Jednocześnie pozwala zachować zdobytą wcześniej renomę.

Podobne zasady obowiązują w przypadku  przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową.

Autor: Ewelina Rój

Szybki kontakt
z ekspertem
Maciej Włodarczyk
radca prawny
Error: Unable to create directory wp-content/uploads/2021/06. Is its parent directory writable by the server?
Wybierz pozycję: