UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Czy spółka cywilna może być pracodawcą?

Spółki 14.09.2018

Zgodnie z dominującym poglądem spółka cywilna nie może być pracodawcą.

Spółka cywilna nie jest jednostką organizacyjną, lecz rodzajem umowy. Umowa ta tworzy między jej stronami (wspólnikami) wyłącznie stosunek zobowiązaniowy. Zwarcie umowy spółki cywilnej nie tworzy natomiast nowego podmiotu.

Pracodawcą są w tym przypadku łącznie wszyscy wspólnicy spółki cywilnej (tzw. pracodawca zbiorowy).

Autor: Małgorzata Firlus

Szybki kontakt
z ekspertem
Maciej Włodarczyk
radca prawny
Maciej Włodarczyk