UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Czy spółki mogą tworzyć oddziały?

Spółki 25.07.2018

Tak.

Oddział to wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana przez przedsiębiorcę poza jego siedzibą lub głównym miejscem wykonywania działalności.

Utworzenie oddziału spółki osobowej (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej) wymaga podjęcia uchwały wspólników, uprawnionych do reprezentowania spółki. Natomiast w przypadku spółek handlowych (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej) uchwałę podejmuje zarząd spółki.

Oddział podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Autor: Małgorzata Firlus

Szybki kontakt
z ekspertem
Maciej Pniewski
radca prawny
Maciej Pniewski