Czy udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być obejmowane poniżej lub powyżej ich wartości nominalnej?

Spółki 14.05.2018

Udziały w spółce z o.o. mogą być obejmowane powyżej ich wartości nominalnej. W takiej sytuacji wówczas nadwyżkę wartości wkładu nad wartością nominalną udziałów przelewa się na kapitał zapasowy spółki.

Udziały  w spółce z o.o. nie mogą natomiast być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej.

Autor: Aleksandra Smereczniak

Szybki kontakt
z ekspertem
Maciej Pniewski
radca prawny
Error: Unable to create directory wp-content/uploads/2021/06. Is its parent directory writable by the server?
Wybierz pozycję: