Czym jest objęcie udziałów?

Spółki 05.10.2018

Objęcie udziałów to w uproszczeniu ich pierwotne nabycie połączone z zobowiązaniem się do wniesienia wkładu w zamian za te udziały. Pierwotne nabycie to nabycie, w którym udziały wcześniej nikomu nie przysługiwały.

Do objęcia udziałów następuje najczęściej w toku zakładania spółki z o.o. Może to następować także w przypadku podwyższania kapitału zakładowego spółki z o.o., gdy podwyższenie następuje poprzez utworzenie nowych udziałów.

Autor: Maciej Pniewski, radca prawny

Szybki kontakt
z ekspertem
Maciej Pniewski
radca prawny
Error: Unable to create directory wp-content/uploads/2021/01. Is its parent directory writable by the server?
Wybierz pozycję: