UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Czym różnią się zwyczajne i nadzwyczajne walne zgromadzenia spółki akcyjnej?

Spółki 20.08.2018

Walne zgromadzenie jest jednym z trzech organów spółki akcyjnej (obok zarządu i rady nadzorczej). Jest to organ uchwałodawczy. W zależności od przedmiotu obrad, walne zgromadzenie dzielimy na zwyczajne i nadzwyczajne.

Przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia jest:

  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki;
  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy;
  • powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty;
  • udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.

Dodatkowo porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może wprowadzać także inne kwestie. Zwyczajne walne zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Natomiast nadzwyczajne walne zgromadzenie obejmuje sprawy inne niż wyżej wskazane. Nadzwyczajne walne zgromadzenie może być zwołane w dowolnym terminie. Istnieje możliwość by nadzwyczajne walne zgromadzenie odbywało się nawet kilkadziesiąt razy w roku. Możliwe jest również, że przez kilka lat nie będzie potrzeby jego zwołania.

 

Autor: Małgorzata Firlus

Szybki kontakt
z ekspertem
Maciej Włodarczyk
radca prawny
Maciej Włodarczyk