Jaka może być najwyższa kwota przeznaczona do podziału między wspólników spółki z o. o.?

Spółki 22.08.2018

Kwota przeznaczona do podziału między wspólników spółki z o. o. nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy ponadto pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

Autor: Jakub Kowalczyk, radca prawny

Szybki kontakt
z ekspertem
Jakub Kowalczyk
radca prawny
Error: Unable to create directory wp-content/uploads/2021/04. Is its parent directory writable by the server?
Wybierz pozycję: