UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

W jakim terminie spółka powinna sporządzić roczne sprawozdanie finansowe?

Spółki 14.07.2014

Zgodnie z ustawą o rachunkowości spółka powinna sporządzić roczne sprawozdanie finansowe nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy (którym najczęściej jest dzień 31 grudnia).

Następnie roczne sprawozdanie finansowe spółki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż w terminie 6 miesięcy od końca roku obrotowego. Ponadto w wypadkach w ustawie przewidzianych sprawozdanie finansowe spółki powinno zostać wcześniej zbadane przez biegłego rewidenta.

Autor:

Szybki kontakt
z ekspertem
Maciej Pniewski
radca prawny
Maciej Pniewski