Kto może zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie w spółce akcyjnej?

Spółki 08.10.2018

Zasadą jest, że w spółce akcyjnej nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd.

Istnieje jednak kilka podmiotów, którym ta kompetencja również przysługuje. Pierwszym z nich jest rada nadzorcza, która może zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli uzna zwołanie go za wskazane. Nadzwyczajne walne zgromadzenie mogą również zwołać akcjonariusze spółki. Muszą oni jednak reprezentować co najmniej ½ kapitału zakładowego lub co najmniej ½ ogółu głosów w spółce. Ponadto, statut może również wskazywać inne osoby uprawnione do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

Autor: Ewelina Rój

Szybki kontakt
z ekspertem
Maciej Włodarczyk
radca prawny
Error: Unable to create directory wp-content/uploads/2021/01. Is its parent directory writable by the server?
Wybierz pozycję: