UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Czy sprawozdanie finansowe spółki składa się w KRS?

Spółki 17.07.2014

Tak.

Spółka składa w rejestrze przedsiębiorców KRS roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta (jeżeli sprawozdanie podlegało badaniu), odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty. Spółka akcyjna, spółka z o.o., komandytowo-akcyjna a także spółka jawna i komandytowa, której wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej składają także roczne sprawozdanie z działalności. Termin na wykonanie tego obowiązku wynosi 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Jeżeli natomiast sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone przez organ zatwierdzający spółki w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego (najczęściej 31 grudnia) należy je złożyć w rejestrze przedsiębiorców KRS w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z dokumentami, o których mowa powyżej.

Autor:

Szybki kontakt
z ekspertem
Maciej Pniewski
radca prawny
Maciej Pniewski