UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Istota

Aport to prawne określenie wkładu do spółki, który ma postać niepieniężną. Wkładem takim może być nieruchomość, maszyna, wierzytelność, udziały w innych spółkach lub przedsiębiorstwo albo zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Aportowanie do spółki przedsiębiorstwa (albo jego zorganizowanej części) jest więc po prostu jego wniesieniem do spółki jako wkładu. Jego skutkiem jest przeniesienie na spółkę własności tego przedsiębiorstwa. Aportowanie przedsiębiorstwa jest formą szeroko rozumianego jego zbycia.