UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Zakres zastosowania

Aportowanie do spółki przedsiębiorstwa jest najszerzej dostępną formą transformacji. Aport, ogólnie rzecz biorąc, może być co do zasady wniesiony przez każdy podmiot, który posiada zdolność bycia wspólnikiem w danej spółce i dysponuje określonym składnikiem majątkowym o charakterze niepieniężnym. Aportowania przedsiębiorstwa (albo jego zorganizowanej części) może natomiast generalnie dokonać każdy podmiot, który prowadzi przedsiębiorstwo – zarówno inna spółka, jak również osoba fizyczna prowadząca indywidualnie działalność gospodarczą.