UWAGA: Serwis w przebudowie. Znaczna część informacji jest nieaktualna. Jeżeli szukasz porady dotyczącej spółek, skontaktuj się z nami za pośrednictwem serwisu verist.pl

Transformacje

Możliwości transformacji spółki

Spółka partnerska posiada stosunkowo szerokie możliwości transformacji. Może ona brać udział w połączeniu, zostać przekształcona w inną spółkę, a także uczestniczyć w transakcji aportowania przedsiębiorstwa.

Spółka partnerska może połączyć się z każdą inną spółką handlową, zarówno osobową jak i kapitałową. Nie może ona jednak być spółką, która przejmuje inną spółkę ani też spółką nowo zawiązaną w toku połączenia. Oznacza to, że spółka partnerska traci swój byt prawny w wyniku połączenia.

Spółka partnerska nie może zostać podzielona. Ten rodzaj transformacji zastrzeżony jest jedynie dla spółek kapitałowych.

Spółka partnerska może zostać przekształcona w każdą inną spółkę handlową, bez znaczenia czy osobową, czy też kapitałową. Co istotne, każdą spółkę handlową można przekształcić w spółkę partnerską.

Spółka partnerska może uczestniczyć w aportowaniu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Może ona być zarówno podmiotem wnoszącym taki aport, jak też spółką, do której taki aport jest wnoszony.